کسب و کار

وب سایت دیجیاتو - پیام ادیب: دست یافتن به موفقیت برای یک کارآفرین اغلب مواقع با چالش هایی همراه می شود. فارغ از اینکه در چه صنعتی مشغول فعالیت هستید ی...

روزنامه دنیای اقتصاد - مترجم آناهیتا جمشیدنژاد: لانگدون موریس پنج نیروی موثر در تغییرات را بررسی می‌کند: تکنولوژی، علم، فرهنگ، جمعیت انسانی و تغ...

مجله پنجره خلاقیت: کار کردن در داخل منزل می تواند هم یک اتفاق مثبت باشد و هم کاری فلاکت بار. آزادی به دست آمده از کار کردن داخل خانه فوق العاده است......

وب سایت مدیر سبز: ما با دو نوع رهبری روبه‌رو هستیم. نوع نخست که موثرتر و کار آیی بیشتری دارد رهبری توام با رضایت همکاران است. نوع دوم رهبری بر ا...

مجله پنجره خلاقیت - ترجمه ژان بقوسیان: برای استفاده از استراتژی حمله در کسب و کار باید مدام محصولات و خدمات جدیدتر، بهتر، سریعتر، ارزان تر و با کاربری...

مجله درگی: بازار ايران با وجود فراز و نشیبهای بسیار، اما با ورود رقبای ریز و درشت تا حد زيادي تبديل به يك بازار رقابتي شده است و در اين ميدان تقريباً...

وب سایت دیجیاتو: دیدن بدیهیات همواره کار دشواری است؛ درست مانند دیدن چشم در صورت. اما اگر آینه ای مقابل ما نگه داشته شود چه؟نوابغی مانند ایلان ماسک در...

پول نیوز - رکسانا دانیالی: اداره یک کسب و کار از نوع بین المللی و یا توسعه آن به کشوری دیگر، نه تنها دشواری های خاص خود را دارد، بلکه نیازمند شیوه های...

وب سایت بازده: مدیرانی رشد می‌کنند که در شرایط بحرانی و سرنوشت‌ ساز، جسارت و شجاعت ایجاد تغییرات بزرگ را داشته باشند و به سرعت کسب و کار خ...