وب‌سایت تک شات: خب، اجازه بدهید با این جمله شروع کنیم که موفقیت نسبی است. افراد تعاریف مختلفی برای موفقیت دارند، پس طبیعی است که این مفهوم کاملا...