وب سایت اقیانوس آبی: امروزه افراد با حجم بالای کار و کمبود زمان مواجه هستند. اکثر ما پس از اتمام ساعت اداری کارهای مهم ناتمام زیادی داریم که ذهن ما را...

روزنامه دنیای اقتصاد - رویا مرسلی: چه عواملی باعث می‌شوند یک مدیر بزرگ به‌وجود آید؟ با وجود اینکه اجزای اصلی رهبری سازمان در همه جا یکسان ...

روزنامه دنیای اقتصاد - مریم مرادخانی: متاسفانه همه ما این وضعیت را تجربه کرده‌ایم: مدیر سازمان خبردار می‌شود که کارکنان با یک مشکل بزرگ مو...

وب سایت پول نیوز - رکسانادانیالی: امروز می خواهیم فاکتوری را بررسی کنیم که شاید کمتر به اهمیت آن در حیطه مدیریت کسب و کار توجه شده باشد. زمان از جمله ...