روزنامه آسیا - معصومه حسین زاده، استاد دانشگاه:خلاقیت (شکوفایی ذهن)، هوش (حاصل وراثت)تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژی، صنعت، مدیریت و به طور کلی ...